Verkenning containeroverslag in de regio Midden-Holland

ProfielfotoMarjolein van Kempen 18-12-2018 577 keer bekeken 0 reacties

Door Panteia is een verkennend onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een containeroverslagpunt in Midden-Holland.

Het rapport is ter kennisname geagendeerd in het regionaal triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland (overheid, ondernemers, onderwijs). Gemeenten beraden zich met behulp van deze verkenning op een inhoudelijk standpunt, naar verwachting af te ronden in eerste kwartaal 2019.

0  reacties