Infra en Bodem

Bij de bestuurlijke tafel Infra en Bodem is gekozen om efficiëntie te bewerkstelligen door aan te sluiten op bestaande/ lopende trajecten.
De voorzitter van de bestuurlijke tafel Infra en Bodem van het convenant AGW is tevens vicevoorzitter is van het bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden-Holland. Tevens is zij de voorzitter van het Platform Slappe Bodem.

Op Infra-gebied  zijn gemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden aangehaakt op het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland dat in Midden-Holland opgestart was. Dit plan wordt opgesteld in het kader van het Programma Verkeer en Vervoer van Regio Midden-Holland. Bij het opstellen van het Verkeer- en Vervoerplan worden zowel (omliggende) gemeenten als  andere overheden, maatschappelijke stakeholders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij elkaar gebracht.

Op het gebied van Bodem wordt door het platform Slappe Bodem het nationaal congres veenbodemdaling georganiseerd.

Cookie-instellingen