Cultuur

Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in nauwe samenwerking met verschillende partners werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie sinds 2013 aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Doel van het programma is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te vergroten en te borgen.

Creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden zijn competenties die jonge mensen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in de 21ste-eeuwse samenleving. De ontwikkeling van creatief bewustzijn en creativiteit is dan ook een belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd en jongeren.

Door het Fonds voor Cultuurparticipatie is een vervolg op de bestaande subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitgewerkt. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de periode 2017–2020 meerjarige stimuleringssubsidies verstrekt voor activiteiten die scholen in het primair onderwijs in staat stellen samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam te verankeren. Hierbij ligt de nadruk op het verdiepen van cultuureducatie op reeds deelnemende scholen en het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Subsidie Regio Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland is bijna € 125.000 per jaar subsidie toegezegd vanuit het Fonds Cultuurparticipatie voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. Hiervoor legt de regio eenzelfde bedrag (bestaand geld) in. Dit bedrag wordt besteed conform het subsidieplan en in afstemming met de werkgroep. Het geld wordt ingezet voor het organiseren van de volgende activiteiten:

  • implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied  kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het   onderwijs;
  • inhoudelijke deskundigheid versterken van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie;
  • versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving, met  het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Als regio Midden-Holland zijn we de samenwerking met gemeente Alphen aan den Rijn aangegaan. Dit is een partner die ons versterkt bij het verdiepen van de resultaten die wij tot nu toe hebben bereikt. Voor de uitvoering van de subsidieregeling werken we hierin samen met cultuurcentrum Parkvilla uit Alphen aan den Rijn.
Op www.cultuurparticipatie.nl staat meer informatie over het (Rijks) Fonds voor Cultuurparticipatie.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen