Overleg cultuur

Bestuurlijk platform cultuur

Vanuit samenwerkingsafspraken in Midden-Holland, richt Cultuur zich op stimulering culturele regionale samenwerking, met gebruikmaking van subsidies.  
Cultuur is hiermee een extra regionaal onderwerp dat naast de vijf programma's vanuit het regionale netwerk van gemeenten opgepakt wordt.

De regionaal werkende cultuurnetwerker heeft als doel om te werken met landelijke subsidiegelden die er zijn op het gebied van cultuur. Daarnaast is er een rol in de opbouw van samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door gemeenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over kunst en cultuur onderwerpen. Dit alles gericht op een zo hoog mogelijke regionale deelname van inwoners uit de regio Midden-Holland aan culturele activiteiten waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Tot 2020 ligt het accent hierbij op cultuureducatie in het Primair Onderwijs. In 2020 gaat de aandacht naar de subsidieaanvraag voor de nieuwe subsidieperiode Cultuureducatie met Kwaliteit.

Deelnemers
  • O. (Odd) Wagner, gemeente Bodegraven-Reeuwijk (bestuurlijk trekker)
  • J. (Jan) Verbeek, gemeente Zuidplas
  • T. (Thierry) van Vugt, gemeente Gouda
  • B.J.A. (Brigitte) Leferink, gemeente Waddinxveen
  • B. (Bert) Bening, gemeente Krimpenerwaard
Cookie-instellingen