Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Bestuurlijk
De deelnemers van het Bestuurlijk overleg Economie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn:

Voorzitter J. (Jan) Vente,
gemeente Krimpenerwaard

Foto Ernst Klip

  Jan Vente
 

 

  
 

I.C.J. (Inge) Nieuwenhuizen,
gemeente Bodegraven-Reeuwijk

  Inge Nieuwenhuizen
 

 

  
 

T. (Thierry) van Vugt,
gemeente Gouda

   Thierry van Vught
 

 

   
 

M. (Michiel) Bunnik,
gemeente Gouda

   Michiel Bunnik
 
 

G. (Gezina) Atzema,
gemeente Waddinxveen

     Gezina Atzema
 

 

J.W. (Jan Willem) Schuurman,
gemeente Zuidplas

     Jan Willem Schuurman
 

 

A.G. (Robert) Geurts en A.M. (Reinard) Noordergraaf, 
provincie Zuid-Holland

H.J. (Hennie) Bouwens, Regio Midden-Holland (secretaris)


Triple helix
Het bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt overlegt twee keer per jaar met vertegenwoordigers vanuit het lokale bedrijfsleven en uit het onderwijs in de regio.  Dit triple helix-overleg is bedoeld om informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, kansen en gezamenlijke lobby. 
Voor alle partijenis het belangrijk dat met een gezamenlijke en herkenbare schaal wordt gewerkt: de strategische agenda van de regio Midden-Holland, programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. Dit maakt in gesprekken met derden, zoals de provincie, duidelijk welke belangen worden behartigd en geeft duidelijke aanspreekpunten.  Iedere partij blijft daarbij vanuit haar eigen rol acteren.
De agenda van het dit overleg is breed en gevarieerd. De agenda bevat concrete projecten en strategische lange termijn-ontwikkelingen en kansen. 
Ook de provincie is - meestal bestuurlijk - bij deze triple helix-overleggen aanwezig.

Ambtelijk
De deelnemers van het Ambtelijk overleg Economie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn:

  • A.A. (Sander) van Alten, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • J.G. (Joke) Timmers,  M. (Margreet) Laarman, gemeente Gouda
  • J. (Jaap) Dijksman, R. (René) Kuzee, gemeente Krimpenerwaard
  • M. (Maud) van Koeveringe, gemeente Waddinxveen
  • J. (Hans) Houtman, gemeente Zuidplas
  • A.M. (Reinard) Noordergraaf, provincie Zuid-Holland
  • H.J (Hennie) Bouwens, Regio Midden-Holland (secretaris)