Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Vitaal, duurzaam en innovatief

Midden-Holland ligt in het Groene Hart van Nederland. Een gebied met bijzondere ruimtelijke kwaliteiten te midden van grote steden. De karakteristieken van uniek open agrarisch landschap en een verstedelijkt deel met verbindingen naar de grote steden van de Randstad zijn ook terug te zien in de economische kracht van deze regio. Midden-Holland heeft de reputatie van een prettig werkgebied met een gevarieerd economisch profiel.
De economische structuur, bekeken vanuit de toegevoegde waarde en het arbeidsvolume, toont een grote verscheidenheid. Het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt het grootste aandeel in toegevoegde waarde. Andere bedrijfstakken die in dit gebied boven het landelijk gemiddelde vertegenwoordigd zijn: de agrarische sector, de bouwnijverheid, de handel en de zorg.

De gemeenten willen Midden-Holland in economisch opzicht versterken en in de markt zetten. Dat gebeurt door de samenwerking tussen gemeenten, met private partijen, met de Provincie en over de grenzen van de regio. Zo participeert de regio Midden-Holland in het samenwerkingsverband van de Zuidelijke Randstad en in de netwerkconstructie Convenant Alphen aan den Rijn – Midden-Holland – Woerden.  

Speerpunten

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen