Ruimte en Wonen

Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Midden-Holland heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De regio biedt een combinatie van een verstedelijkt en een landelijk deel. Zij onderscheidt zich hierin van andere regio's en de grote steden om het gebied heen (Rotterdam, Den Haag, Utrecht).

Op het gebied van wonen wil de regio door het bieden van voldoende en passende huisvestingsmogelijkheden in een aantrekkelijk en gevarieerd woon- en leefklimaat, bijdragen aan vitale gemeenten met een evenwichtige bevolkingsopbouw. Een passend, divers en duurzaam woningaanbod.

Speerpunten

  • Flexibele, slimme en ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en transformatie.
  • Passend, divers en duurzaam woningaanbod.
  • Slappe bodem als kans: de regio als proeftuin voor innovatieve oplossingen (om gevolgen bodemdaling onder controle te krijgen).
     
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen