De kracht van Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland geeft kort en krachtig de hoofdlijnen van het ruimtelijk-economisch beleid:

  • Open relatie naar omgeving
  • Stad en ommeland verbinden:
  • Ruimtelijke Agenda en Agenda Wonen Midden-Holland
  • Versterking ruimtelijk-economische structuur
  • Zuidplaspolderproject en versterking ecologische hoofdstructuur
  • Ruimte voor economie: vergroten verdiencapaciteit, ruimte voor innovatie
  • Energie en klimaat: innovatie in klimaatadaptatie

Bekijk hier de film de Kracht van Midden-Holland

 

0 bestanden: 
Cookie-instellingen