Slappe bodem als kans

De bodem onder het economisch hart van Nederland, de Randstad, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend. Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, als gevolg van grondwateronderlast is hoog en kan oplopen tot 25 miljard euro tot 2050. Ook zet bodemdaling ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk.

Gemeenten in Midden-Holland bieden zich aan als proeftuin voor innovatieve oplossingen om gevolgen bodemdaling onder controle te krijgen. Ambitie is te zorgen dat het kenniscentrum Slappe Bodem in Midden-Holland wordt gevestigd. Wij willen nationale aandacht voor slappe bodem en wij willen de kansen die slappe bodem biedt benutten.

Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem. Dit is een netwerksamenwerking van de gemeenten in Midden-Holland, gemeenten buiten Midden-Holland en waterschappen. Het Platform Slappe bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering.

Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak en kennisontwikkeling, waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen (zoals Deltares en TU Delft) en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen.
Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen zich aansluiten bij het platform.

Meer informatie vindt u op www.slappebodem.nl of u kunt contact opnemen met de secretaris van het Platform Slappe Bodem via info@slappebodem.nl of 06 1929 5415.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht op {0} leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen