Positief saldo regio terug naar gemeenten

ProfielfotoMarjolein van Kempen July 09, 2018 318 keer bekeken 0 comments

Het algemeen bestuur van de regio Midden-Holland heeft de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.

De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Besloten is om het restant na resultaatsbestemming ad €159.644,- aan de deelnemende gemeenten uit te keren.

De programmabegroting 2019-2022 is op 13 april 2018 verzonden naar gemeenteraden om de gelegenheid te bieden om hun zienswijze op de programmabegroting te geven. De ontvangen reacties en zienswijzen gaven geen aanleiding voor het algemeen bestuur om wijzigingen aan te brengen in de programmabegroting. De programmabegroting is sluitend, zowel in 2019 als de jaren daarna.

 

0  Comments

Cookie settings