Overzicht contactgegevens 

Welkom bij Regio Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding

Regio Midden-Holland is een netwerk van de samenwerkende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk; Gouda; Krimpenerwaard; Waddinxveen en Zuidplas.

In 2016 is een strategische agenda voor de regio Midden-Holland vastgesteld. Uit de opgaven hieruit wordt nog volop gewerkt aan de vijf bestuurlijke tafels van de regionale samenwerking. Mede vanwege de verkiezingen en nieuwe coalitieakkoorden, is deze agenda vernieuwd. Voor onze regio van verbinding zijn vier opgaven geformuleerd voor de periode vanaf 2020. 

  1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal
  2. Bereikbare woon- en werklocaties
  3. Toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt
  4. Voldoende en passende woningen

De film hieronder is een verbeelding van de kracht van Regio Midden-Holland.

 

Cookie-instellingen