Gemeenten in Midden-Holland wijzen locaties voor containeroverslag af

ProfielfotoMarjolein van Kempen March 07, 2019 1189 keer bekeken 0 comments

De regio is van mening dat de voordelen voor vijf onderzochte locaties voor een containeroverslagpunt in Midden-Holland niet opwegen tegen de nadelen. De gemeenten en het bedrijfsleven steunen daarin de collegebesluiten van gemeenten Gouda en Zuidplas, waar de vijf onderzochte locaties zich bevinden.

Onder meer de maatschappelijke gevolgen zoals overschrijding van geluidsnormen, de financiële effecten en het vastlopen van doorgaande routes wegen niet op tegen de voordelen.

In Gouda gaat het om Sluiseiland, Kromme Gouwe (huidige Cyclusterrein) en Goudse Poort (Engelvaartlocatie of Cyclusterrein aan de Hanzeweg); in Zuidplas gaat het om de locaties Kortenoord en de loswal van de firma Bos & zn.. Uit het onderzoek blijkt onder andere de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de lokale en regionale wegen zou afnemen. Ook de milieuwinst zou beperkt zijn, omdat binnenvaartschepen veelal vervuilende dieselmotoren hebben. Daarnaast zijn er bezwaren met name voor de gevolgen voor de omgeving. Ruimte voor recreatie gaat verloren, terwijl geluidsoverlast toe zou nemen en het vrije zicht langs de Hollandse IJssel zou afnemen.

 “Als regio hebben we ons aangesloten op de logistieke corridor A12 en samen met ondernemers zien we voordelen van een distributiepunt in de regio. Helaas slaat op basis van een objectief onderzoek de balans door naar de negatieve kant en is ons standpunt dat we dit niet moeten willen”, aldus Jan Vente, voorzitter van het regionaal economisch overleg Midden-Holland.

Al enkele jaren speelt de vraag binnen de regio Midden-Holland naar nut en noodzaak van  containeroverslagpunt in de regio en waar zo’n overslagpunt ruimtelijk is in te passen. Om een antwoord te geven op deze vraag hebben de gemeenten en ondernemersverenigingen in de regio met steun van de provincie Zuid-Holland door onderzoeksbureau Panteia opdracht gegeven onderzoek te doen naar maatschappelijk nut en noodzaak van een containeroverslagpunt in de regio Midden-Holland. Daarin zijn locaties in gemeenten Gouda en Zuidplas onderzocht. Voor alle vijf de locaties is onder meer gekeken naar de maatschappelijke kosten en baten, de potentiële vraag naar vervoer over water en de business case.

0  Comments

Cookie settings